Make your own free website on Tripod.com

Kailangan ang WindowsMedia 7.1 upang mapatugtog ang mga awiting narito

Para Sa Inyong Maligayang Pakikinig
galing kay Jim Waltz

Sharon Cuneta / Mimi Baylon / Imelda Papin
Pilita Corrales
Ric Manrique Jr
Mabuhay Singers
Lovers Trio
Ruben Tagalog
Conching Rosal
Eva Eugenio
Sylvia La Torre
Freddie Aguilar
Diomedes Maturan

[CHS 1952]

Filipino-American

View My Guestbook Sign My Guestbook

mail


Ang Pahinang ito ay likha ni
Jim Waltz
Hunyo 18, 2002