Make your own free website on Tripod.com

Kailangan ang WindowsMedia 7.1 upang mapatugtog ang mga awiting narito

[Sharon Cuneta / Mimi Baylon / Imelda Papin]
[ Pilita Corrales ] [ Ric Manrique Jr ] [ Mabuhay Singers ] [ Lovers Trio ] [ Diomedes Maturan ]
[ Ruben Tagalog ]  [ Conching Rosal ] [ Eva Eugenio ] [ Sylvia La Torre ] [ Freddie Aguilar ]


 

Conching Rosal

Ibong Sawi   |  Pakiusap   |  Ay, Kalisud  |  Alin Man Lahi
Sa Iyo, Inay  |  Kundiman Ng Luha  |  Mutya Ng Pasig
Bituin Marikit  |  Himutok  |   Kundiman: Magandang Diwata
Nalimot Mo Na Ba Sinta  | Pusong Wasak

[CHS 1952]

Ang Pahinang ito ay
likha ni
Jim Waltz